ESIMERKKI

 

HOITOSOPIMUS @MESIJENGI

 

Asiakas/koiran omistaja

 

Nimi ___________________________________________

 

Henkilötunnus_______________

 

Kotiosoite__________________________________

Puhelin _____________________________

 

Email  _____________________________


 

Varahenkilö (vastaa koiraa koskevista asioista, mikäli omistajaa ei tavoiteta)


 

Nimi _______________________________________________________


 

Puhelin _______________________________________________________


 

Email  _______________________________________________________

 

Koira

 

Kutsumanimi _______________________________________________________

 

uros_____narttu _____   streriloitu_____

 

Narttukoiran arvioidut juoksuajankohdat, jos ne osuvat hoitoajalle (samaan aikaan hoitaja ei voi ottaa urosta hoidettavaksi, sen vuoksi asia on etukäteen oltava tiedossa):

 

_____________________________________________________________________

 

Koiran syntymäaika________________________________________Paino ______________

 

Tunnistusmerkintä___________________________________________________________

 

Ruoka:______________________________________________________

 

Ruokinta: aamulla_______ illalla______


 

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.)

 

_____________________________________________________________________

 

Koiran voimassaoleva/annettava punkkikarkoite (ajalla huhtikuu-marraskuu):

 

_____________________________________________________________________


 

Muuta huomioitavaa koiran tavoista, tarpeista ja tottumuksista:

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________


 

Hoitojakso

 

“Päiväkerholainen” 35 e max. 10 h/päivä, hoitokerrat sopimuksen mukaan, laskutus kerran kuukaudessa.

__________________________________________________________________


 

Tai

 

“Kertahoitolainen”, vuorokausihinta 45 e, peruutus mahdollinen vähintään 2 viikkoa ennen hoitojakson ajankohtaa)

Hoitojakson päivämäärät__________________________________________________________________
 

Lisätietoja

Saako hoitaja julkaista koirastani otettuja valokuvia Mesijengin Instagram-tilillä? (koiran nimeä tai omistajan yhteystietoja ei mainita, ellei omistaja erikseen niin halua)


 

_____________________________________________________________________


 

Saako koiraani viedä yleiseen koirapuistoon?


 

_____________________________________________________________________


 

Saako koiralleni syöttää koiralle sopivia herkkuja kohtuullisuuden rajoissa? (esimerkiksi aktivointileikeissä, lenkillä)


 

_____________________________________________________________________
 

Olen tutustunut liitteenä oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne. Espoossa _____._____ . _____ 

______________________________________ ________________________________

Asiakas                                                                                   Hoitaja

 

Hoitosopimuksen ehdot

 

1) Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

2) Tätä sopimusta on edeltänyt tutustumiskäynti, jonka perusteella sekä asiakas että hoitaja ovat ilmaisseet tahtonsa yhteistyöhön.

 

3) Koiranhoitaja vakuuttaa hoitavansa eläimen tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla

tässä sopimuksessa määritellyn ajan. Asiakas vakuuttaa, että hänen

antamansa eläintä koskevat tiedot ovat oikeat, koiralla on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti

voimassaolevat rokotukset, että eläin ei sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia

hoitoon tuotaessa ja että hän on eläimen omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa

eläin hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

 

4) Punkkiaikana (huhtikuu-marraskuu) koiralla on oltava voimassaoleva punkkikarkoite. Narttukoiran mahdollisesta juoksuajasta omistajan on kerrottava etukäteen, jotta koiranhoitaja osaa ottaa sen huomioon.


 

5) Koiran hoitoon sisältyy:

- Koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla yksi tai kaksi kertaa päivässä.

- Koiran ulkoilutus kolme kertaa päivässä taluttimessa

- Yksi pidempi ulkoilutus 45 min-1,5 h päivässä

- Koiran aivojumppa/aktivointi leluilla tai nameilla kerran päivässä

- Ulkoilun ohella koiran kanssa voidaan käydä koirapuistossa, mikäli asiasta on sovittu

- Koiran perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa.

- Koiran lääkitys lukuunottamatta pistämällä annettavia lääkkeitä asiakkaan ohjeiden mukaisesti

asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.

 

6) Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin tai 10 tunnin jaksolta

eläimen tuomisesta lähtien noutamiseen saakka.

 

7) Mikäli eläin sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitajalla oikeus viedä eläin eläinlääkäriin

hoidettavaksi. Mikäli eläimen tila sallii, yrittää hoitaja ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitajalla

on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä voimassa

olevan hinnastonsa mukaiset kuljetusmaksut.

 

8) Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava sovittuna ajankohtana.

 

9) Mikäli eläintä ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, hoitajalla on

oikeus toimia, kuin kysymys olisi löytöeläimestä. 10vrk:n kuluttua hoitojakson päättymisestä,

eläinsuojelulain 15§ astuu voimaan. Omistajalta veloitetaan jo sovittu hoitojakso, 10

lisävuorokautta, siirto ja löytöeläinosaston veloittama taksa.

 

10) Hoitaja ei vastaa kustannuksista mikäli eläin sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee jollei

hoitajan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen tapahtumaan. Hoitaja ei

vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka aiheutuvat eläimen mukana tulevista puutteellisista

varusteista. Asiakas vastaa eläimen hoitajalle tai sen hoidossa oleville muille eläimille aiheuttamista

vahingoista, mikäli vahingon ei voida voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen

hoitajan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

11) Mikäli hoitaja tai asiakas katsoo, ettei koira luonteeltaan ja käytökseltään sittenkään sovellu hoidettavaksi koioloissa yhdessä toisten koirien kanssa (esimerkiksi hoidossa oleminen vaikuttaa stressaavan koiraa liikaa), hän voi perua toistaiseksi voimassaolevan päivähoitosopimuksen. Hoitoon tulevalta koiralta edellytetään sisäsiisteyttä, kohtuullista hihnakäyttäytymistä sekä toisten koirien kanssa toimeentulemista. 

12) Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden

periaatteiden mukaisesti.

© 2023 by Little Ray. Proudly created with Wix.com